M.Lipman. Markas. Visuomenės tyrimas. Pilietinės visuomenės pagrindai

Vertė R.Aškinytė. Kronta, 1999

 Amerikiečių edukologo M.Lipman ir jo kolegų sukurtos visuomenės tyrimo programos "Markas", sudaryto iš filosofinio vadovėlio-romano ir mokytojo knygos, integralumas išreiškia pilietinio ir dorinio ugdymo vietisumo principą. Programos ašis yra vadovėlis-romanas "Markas", kuriame aprašomas vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokinių gyvenimas, kuriame formuojasi, kinta ir yra analizuojamos įvairiausiose situacijose kylančios dorinės bei socialinės problemos. Vadovėlyje-romane nagrinėjamos teisingumo, laisvės, demokratijos, autoriteto, šeimos, biurokratijos, socialinės diferenciacijos ir kitos temos. Šių temų analizės ir diskusijų oprganizavomo metodiką eksponuoja filosofinį romaną lydinti mokytojo knyga, kurioje pateikiama išsami dialogu, disputu, analizės metodu, klausimų, situacinių testų-žaidimų praktinė sistematika ir teorinė apžvalga.