Teoriniai ir praktiniai etikos dėstymo mokykloje pagrindai. Metodinė priemonė

Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009