M.Lipman, A.M.Sharp. Markas

Vertė R.Aškinytė. Kronta, 1999

Knyga skirta pilietinio ugdymo, etikos ir filosofijos pamokoms. Tai vadovėlis-romanas - visuomenės tyrimo programos "Markas" sudėtinė dalis. Jame aprašomas bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokinių gyvenimas, kuriame formuojasi, kinta ir yra analizuojamos įvairiausiose situacijose kybančios dorinės ir socialinės problemos. Vadovėlyje-romane nagrinėjamos teisingumo, laisvės, demokratijos, autoriteto, šeimos, įstatymo ir nusikaltimo, draugystės, biurokratijos, socialinės diferenciacijos ir kitos temos.