Etika kaip loginio mąstymo teorija ir praktika. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams.

+ L.Degėsys. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004

Šis vadovėlis remiasi prielaida, kad nėra galimybės dėstyti etiką kaip objektyvių moralės principų, abstrahuotų nuo vertybiškumo, sistemą. Šioje knygoje pabrėžiama, kad moralė - tai policentrinė sistema, kurioje kiekvienas individas paskelbiamas tokio autonomiško, etiškai, vertybiškai orientuoto pasaulio subjektu, todėl ji neišvengiamai turi būti pagrįsta teise klysti, arba laisve daryti klaidas. Moralė ne panaikina, o išplečia pasirinkimo alternatyvą, todėl nekelia abejonių ir būtinybė dėstyti etiką, konstruojant disciplinos vidinę logiką ir orientuojant ją mintinio eksperimento, loginių alternatyvų skaičiavimo, kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo kryptimi...Šio vadovėlio tikslas - padėti studentams susipažinti su pagrindiniais logikos terminais, sąvokomis ir dėsniais ir jų pritaikymo galimybėmis dėstant etiką, filosofiją, padeda pastebėti mąstymo formos klaidas ir moko jų nedaryti.