Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika. Monografija

 Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016

„Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika" tyrimo objektas – etikos ir logikos mokslų sąsajos problema bei galimybė mokyti(s) etikos remiantis loginio mąstymo taisyklėmis.

Leidinyje „Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika" nagrinėjama loginio mąstymo ugdymo svarba mokant(is) etikos, loginiu mąstymu pagrįsto moralės ugdymo(si) teorinės prielaidos, racionalistinė moralės ugdymo samprata ir jos įtaka moralinio ugdymo principams, dorinio ugdymo vientisumo paradigma, kritinio ir kūrybinio mąstymo santykis moralės srityje, loginio mąstymo reikšmė analizuojant ir interpretuojant moralinius reiškinius.