2. Rimtautas Rimšas

Rimtautas Rimšas. Sizigijos ir kvadratūros (2009-10-02)

...Tačiau ar teksto − šio teksto − apkarstymas peizažėliais, vietos ir laiko aplinkybėmis ką nors, be tūrio, duotų? Ne „Anykščių šilelis“ juk. Ir ne „Silva rerum“. Ar reikia geografinių, chronologinių ir kitokių meteorologinių nuorodų į pasaulį, kuriame kalbama apie tokį dar niekieno neregėtą daiktą, kurį žmonės sąlyginai vadina meile?...

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110918194031/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3253&kas=straipsnis&st_id=15380