6. Justina Karalevičiūtė

Justina Karalevičiūtė. Sunkiausias, bet maloniausias (2011-09-23)

...Kaip kalba pagrindinė veikėja (jei taip galima ją pavadinti) Blanka? Ką ji pasako? Jos raiška, kaip ir ji pati (neįprasta jau vien tai, kad gyvena antrame medinio namo aukšte, į kurį patekti galima tik kopėčiomis, bet kas nusprendė, kas yra normalu?..), unikali – atrodo, ji taip paprastai, lengvai žiūri į pasaulį: „Nieko nesakiau, ir kai Anastazija pasakė, kad myli Nealeksą. (...) Pasveikinau ją, man atrodo, kad ką nors mylėti yra labai gražu“ (p. 105). Juk paprastai normali mergina reaguotų kitaip... Tokia tad Blanka – atsipūtusi. Bet tik iš pirmo žvilgsnio…

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111120223835/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3346&kas=straipsnis&st_id=18596