12. "Lietuva skaito!"

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas (2015-05-07):