8. Romano "Glesum" pristatymas Lietuvos Mokslų akademijoje

+ Eugenijus Jovaiša, Indrė Valantinaitė, Ignas Staškevičius, Jūratė Čerškutė (2016-09-23)