4. Romano "Žmogus, kuriam nieko nereikėjo" pristatymas 2015 m.Vilniaus kygų mugėje

+ Emilija Vsockaitė, Vytis Silius, Laimantas Jonušys (2015-02-20)